U kunt ons bellen op 0597 55 14 16 contact | sitemap | home Dansk Feriehus Bookingburo is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Bijzondere voorwaarden geneeskundige kosten

tags:

Bijzondere Voorwaarden Geneeskundige Kosten

 

 

In de Bijzondere Voorwaarden Geneeskundige Kosten staan de afspraken die u met ons maakt als u een dekking voor geneeskundige kosten bij uw kortlopende reisverzekering afsluit. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene Contractvoorwaarden en de voorwaarden van onze reisverzekering. Als er een reisverzekering is afgesloten zijn de geneeskundige kosten meeverzekerd.

 

1 WAARVOOR BENT U VERZEKERD?

 1.1 U krijgt de kosten voor een geneeskundige en tandheelkundige behandeling vergoed zolang zij

zijn gemaakt tijdens de periode dat de dekking van uw verzekering geldig is. Dit geldt alleen voor de kosten die u maakt binnen 365 dagen na het begin van de behandeling.

 

1.2 Voor vergoeding van een behandeling tijdens een buitenlandse reis, is het noodzakelijk dat de behandeling niet kan worden uitgesteld tot u terug bent in Nederland.

 

1.3 Kunt u aantonen dat een geneeskundige behandeling noodzakelijk is door ziekte of een ongeval? Dan bent u ook verzekerd voor noodzakelijke nabehandelingen in Nederland. Dit geldt alleen voor de kosten die u maakt binnen 365 dagen na het ongeval. De verzekering moet wel geldig zijn op het moment dat het ongeval plaatsvond.

 

1.4 Kunt u aantonen dat een tandheelkundige behandeling noodzakelijk is door een ongeval? Dan bent u ook verzekerd voor noodzakelijke nabehandelingen in Nederland. Dit geldt alleen voor de kosten die u maakt binnen 365 dagen na het ongeval. De verzekering moet wel geldig zijn op het moment dat het ongeval plaatsvond.

 

2 WAT KRIJGT U VERGOED?

Hoeveel krijgt u maximaal vergoed? Dat vindt u in onderstaand dekkingsoverzicht. De verzekerde bedragen in het overzicht zijn in euro’s en gelden per verzekerde per reis. Met kostprijs bedoelen wij dat wij de schade volledig vergoeden.

 

DEKKINGSOVERZICHT

 

Geneeskundige kosten

-gemaakt buiten Nederland
-gemaakt in Nederland
Tandheelkundige kosten

Kostprijs
€1.000,-
€350

 

Verzekerde bedragen

2.1 Wij vergoeden maximaal de verzekerde bedragen die staan in het dekkingsoverzicht voor geneeskundige en tandheelkundige kosten.

 

Verpleegklasse

2.2 Wij vergoeden geneeskundige kosten op basis van de verpleegklasse waarvoor u op het moment van de gebeurtenis bent verzekerd in Nederland.

 

 

 

Kwaliteit medische zorg

2.3 Wij willen u de kwaliteit van de geneeskundige behandeling en de goede samenwerking met ziekenhuizen en artsen garanderen. Daarom hebben wij en SOS International het recht om te bepalen in welk ziekenhuis of door welke arts u zich moet laten behandelen.

 

3 WANNEER KRIJGT U GEEN VERGOEDING?

Geen onzekere gebeurtenis

3.1 Wij vergoeden geen kosten:

- als u voor of bij het begin van deze verzekering al wist dat u deze kosten moest maken;

- voor een ziekte, aandoening of afwijking waarvoor u al voor het begin van de reis in het buitenland onder behandeling was;

- voor een ziekte, aandoening of afwijking waarvoor u (mede) op reis bent gegaan om behandeld te worden.

 

Nationaliteit land van behandeling

3.2 Wij vergoeden geen kosten voor een behandeling in het land waarvan u de nationaliteit bezit als deze te maken heeft met een ziekte, aandoening of afwijking die al voor uw reis bestond of klachten veroorzaakte.

 

Geen erkende arts

3.3 Wij vergoeden geen kosten als de (tand)arts of het ziekenhuis niet als zodanig erkend is door de bevoegde instanties.

 

Geen Nederlandse zorgverzekering

3.4 Wij vergoeden geen kosten als blijkt dat u tijdens de reis niet verzekerd bent voor ziektekosten bij een Nederlandse zorgverzekeraar.

 

4 WANNEER MOET U DE SCHADE MELDEN?

U bent verplicht de schade zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 12 maanden na de schadedatum, aan ons te melden. Als u dit niet doet krijgt u geen vergoeding.

 

5 BEGRIPPENLIJST

 

Geneeskundige kosten: de medisch noodzakelijke kosten van:

- artsenbezoek;

- door een arts voorgeschreven behandelingen, onderzoeken en medicijnen;

- ziekenhuisopname en operatie;

- vervoer naar de dichtstbijzijnde plaats waar u de geneeskundige behandeling kunt krijgen, en terug. Dit vervoer moet plaatsvinden in het land waar verzekerde bij begin van het vervoer aanwezig was;

- eerste prothesen en krukken die u na een ongeval nodig heeft en die een arts voorschrijft. Dit gebeurt op basis van het Nederlands Orthobandatarief.

Tandheelkundige kosten: de medisch noodzakelijke kosten voor:

- de tandarts die u behandelt;

- behandelingen en onderzoeken op advies van een (tand)arts;

- medicijnen of verbandmiddelen die een (tand)arts voorschrijft;

- röntgenfoto’s.

Ongeval: Onder een ongeval verstaan wij een gebeurtenis waarbij u letsel oploopt door plotseling geweld van buitenaf. Het letsel moet zijn vastgesteld door een arts.

  Copyright 2018 DFB | Dansk.nl | Sitemap | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Inschrijfnr. K.v.K.: 53121007 SGR=Garantie
Dansk Feriehus Bookingburo, DFB.nl e.a. zijn onderdeel van DFB Reizen BV.