U kunt ons bellen op 0597 55 14 16 contact | sitemap | home Dansk Feriehus Bookingburo is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Bijzondere Voorwaarden Hulp en Huur Vervoermiddel

tags:

 

In de Bijzondere Voorwaarden Hulp en Huur Vervoermiddel staan de afspraken die u met ons maakt als u een dekking voor hulp en huur vervoermiddel bij uw kortlopende reisverzekering afsluit. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene Contractvoorwaarden en de voorwaarden van onze reisverzekering. De dekking van deze voorwaarden is alleen geldig als deze op het polisblad staat en u hier premie voor heeft betaald.

 

1 WAAR BENT U VERZEKERD?

U bent verzekerd in Europa, Egypte, Israël, Libanon, Marokko, Syrië, Tunesië en heel Turkije.

 

2 WAARVOOR BENT U VERZEKERD?

Hulp

Uitval bestuurder vervoermiddel

2.1 U bent verzekerd als de bestuurder van het vervoermiddel in het buitenland uitvalt door de volgende redenen:

     - door overlijden;

     - omdat hij van een arts niet verder mag rijden door een ziekte of ongeval;

     - omdat hij terug naar huis moet vanwege het overlijden, een ernstige ziekte of een ernstig ongeval van een niet meereizend
       familielid in de 1e of 2e graad of huisgenoot;

     - omdat hij terug naar huis moet vanwege een materiële beschadiging van zijn eigendom, huurwoning of bedrijf waar hij werkt,
       waardoor het noodzakelijk wordt dat hij aanwezig is;

     - omdat zijn waarnemer uitvalt. Wij vergoeden de kosten alleen als u geen vervangende waarnemer kunt regelen,
       er een annuleringsverzekering is afgesloten en de daarop verzekerde waarnemer uitvalt door een verzekerde gebeurtenis.


Deze dekking geldt alleen als niemand uit het reisgezelschap het besturen van het vervoermiddel van hem kan overnemen. En als de bestuurder niet binnen de oorspronkelijke reisduur terug kan keren om het vervoermiddel op te halen.

 

Uitval vervoermiddel
2.2 U bent verzekerd als het vervoermiddel waarmee u de reis maakt, uitvalt door een onzekere gebeurtenis.

 

Huur

Uitval vervoermiddel tijdens de reis

2.3 U bent verzekerd als het vervoermiddel waarmee u de reis maakt, uitvalt door een onzekere gebeurtenis. Ook moet het niet mogelijk zijn om het vervoermiddel binnen 2 werkdagen te kunnen gebruiken. U bent ook verzekerd als het vervoermiddel in beslag wordt genomen of verbeurd wordt verklaard, maar alleen als dit komt door een verkeersongeval.

 

Uitval vervoermiddel vóór de reis

2.4 U bent verzekerd als het vervoermiddel binnen 7 dagen voor de reis niet meer te gebruiken is door een van buiten komend onheil, zoals aanrijding, storm of diefstal. Ook moet het niet mogelijk zijn om het vervoermiddel binnen 2 werkdagen na de oorspronkelijke vertrekdatum te gebruiken. Deze dekking is niet geldig voor reizen binnen Nederland.

 

3 WAT KRIJGT U VERGOED?

Hoeveel krijgt u maximaal vergoed? Dat vindt u in onderstaand dekkingsoverzicht. De verzekerde bedragen in het overzicht zijn in euro’s en gelden per verzekerde per reis. Is dit anders, dan staat dat erbij. Met kostprijs bedoelen wij dat wij de schade volledig vergoeden.

 

DEKKINGSOVERZICHT

Hulp & Huur Vervoermiddel

Alleen na toestemming SOS International

- hulp

- huur, per vervoermiddel per reis

- extra verblijfskosten, per dag (maximaal 10 dagen)

- repatriëring

- berging, bewaking, stalling en vervoer

- arbeidsloon bij reparatie langs de weg

- verzending onderdelenKostprijs

€2.500,-


€50,-


Kostprijs


€1.000,-


€150,-


€150,-

 

Hulp

Uitval bestuurder vervoermiddel

3.1 U krijgt hulpverlening of een vergoeding van de kosten voor het vervoer van het vervoermiddel en de bagage naar de woonplaats in Nederland

 

Uitval vervoermiddel

3.2 U krijgt hulpverlening of een vergoeding van de kosten voor:
     - vervoer van het vervoermiddel naar de woonplaats in Nederland. Dit geldt alleen als het vervoermiddel niet binnen
        twee werkdagen kan worden gemaakt. En als de vervoerskosten niet hoger zijn dan de waarde van het vervoermiddel
        op dat moment.

     - vernietiging of invoer van het vervoermiddel in het buitenland. Dat geldt alleen als de waarde van het vervoermiddel minder is dan
       de vervoerskosten van het vervoermiddel naar Nederland.

     - het sturen van onderdelen van het vervoermiddel. Dit geldt alleen als deze onderdelen niet op korte termijn te koop zijn op de
       plek waar u op dat moment bent. De kosten van de aankoop van de onderdelen en retourvracht moet u zelf betalen.

     - het bergen, bewaken, stallen en vervoer naar de dichtstbijzijnde reparateur.

     - de manuren voor noodreparatie aan het vervoermiddel langs de weg.

 

Huur

Uitval vervoermiddel tijdens de reis

3.3 U krijgt een vergoeding van de kosten voor:

     - de huur van een vervangend vergelijkbaar vervoermiddel. De vergoeding is ten hoogste het maximaal verzekerde bedrag.
       De huur duurt maximaal tot de einddatum van de oorspronkelijke reis.

     - de extra vervoerskosten per trein of bus die u en de medeverzekerden moeten maken. Dit is inclusief de extra kosten voor het
       vervoer van bagage.

     - de extra kosten van verblijf van verzekerden tot maximaal 10 dagen. Ook als het vervoermiddel binnen 2 werkdagen weer
       te gebruiken is.

 

 Uitval vervoermiddel vóór de reis

3.4 U krijgt een vergoeding van de kosten voor:

     - de huur van een vervangend vergelijkbaar vervoermiddel. De vergoeding is ten hoogste het maximaal verzekerde bedrag.
       De huur mag maximaal tot de einddatum van de oorspronkelijke reis duren.

     - de extra reiskosten per trein of bus die u en de medeverzekerden moeten maken.
       Dit is inclusief de extra kosten voor het vervoer van bagage.

 

4 WANNEER KRIJGT U GEEN VERGOEDING?
Slechte toestand vervoermiddel
4.1Wij vergoeden geen kosten als u het vervoermiddel niet kunt gebruiken omdat het slecht onderhouden is, in slechte staat verkeert of overbelast is.

 

Rijbevoegdheid ontzegd

4.2 Wij vergoeden geen kosten als u of een medeverzekerde de rijbevoegdheid op dat moment onvoorwaardelijk is ontzegd of als u of een medeverzekerde niet in het bezit is van een geldig rijbewijs.

 

5 WAT MOET U DOEN BIJ UITVAL VAN VERVOERMIDDEL OF BESTUURDER?
5.1 Valt de bestuurder van het vervoermiddel uit? Of valt het vervoermiddel zelf uit? Dan bent u verplicht de Europeesche Hulplijn te helpen om van de eigenaar van het vervoermiddel een machtiging te krijgen. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat wij op het moment dat wij dat willen over het vervoermiddel kunnen beschikken.

  Copyright 2018 DFB | Dansk.nl | Sitemap | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Inschrijfnr. K.v.K.: 53121007 SGR=Garantie
Dansk Feriehus Bookingburo, DFB.nl e.a. zijn onderdeel van DFB Reizen BV.