U kunt ons bellen op 0597 55 14 16 contact | sitemap | home Dansk Feriehus Bookingburo is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Huurvoorwaarden DanCenter Denemarken en Duitsland

tags:

Bij reservering van een vakantiehuis van DanCenter via DFB.nl of een website van DFB Reizen BV zijn de voorwaarden van DanCenter (leverancier ter plaatse) van toepassing. De voorwaarden van DFB Reizen (Dansk Feriehus Bookingburo) vormen een aanvulling op deze voorwaarden.

De voorwaarden van DanCenter in het Nederlands zijn een samenvatting van de originele voorwaarden die onder de samenvatting van de voorwaarden in het Nederlands op deze pagina te vinden zijn. Mocht u vragen hebben over de voorwaarden van DanCenter, dan kunt u contact opnemen met onze reserveringsafdeling.

§ 5 in de voorwaarden in het Duits over de reis- en annuleringsverzekering is niet van toepassing. 

Wij raden aan een reis- en/of annuleringsverzekering in Nederland af te sluiten. U kunt dit doen tijdens het boekingsproces op de website of via de reserveringsafdeling.

DFB Reizen BV (Dansk Feriehus Bookingburo) treedt bij boeking op als bemiddelaar tussen u, de huurder en DanCenter, de verhuurder. DFB Reizen BV (Dansk Feriehus Bookingburo) is dus NIET de verhuurder. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Actuele voorwaarden kunt u via onze reserveringsafdeling opvragen. DFB.nl, Dansk Feriehus Bookingburo e.a. zijn onderdeel van DFB Reizen BV.

 

Algemene voorwaarden DanCenter

Onderstaande algemene voorwaarden hebben betrekking op de in de catalogus of op internet aangeboden en in Denemarken gelegen vakantiehuizen. Voor de artikelen die ontbreken of in geval van onduidelijkheden of onvolledigheid van deze voorwaarden gelden de ‘Allgemeine Geschäfstbedingungen’. Bij het maken van een reservering sluit u een overeenkomst met DanCenter A/S. Deze voorwaarden in het Nederlands zijn een samenvatting van de ‘Allgemeine Geschäfsbedingungen’ in het Duits. 

Lees ook de praktische informatie - vakantiehuis ABC

1. Het aangaan van de huurovereenkomst met DanCenter A/S of DanCenter GmbH

1.1. Bestelling

Door middel van de bestelling van een vakantiewoning in Denemarken van de klant (huurder) wordt een definitief contract aangegaan met de Deense DanCenter A/S. De bestelling kan schriftelijk, mondeling, telefonisch of per computer – respectievelijk internet of elektronisch worden gedaan. DanCenter A/S zal de bestelling schriftelijk bevestigen. Na ontvangst van de bestelling zendt DC u een schriftelijke bevestiging.Samen met de bevestiging zendt DC u het huurbewijs met het adres van het vakantiehuis en de eigenaar, alsmede opgave van de plaats waar de sleutel zich bevindt. Bij aankomst op de vakantiebestemming geeft u het huurbewijs af aan de huiseigenaar of diens vertegenwoordiger. De huurder ontvangt ver-volgens de sleutel van het vakantiehuis en een formulier voor het noteren van de stand van de elektriciteitsmeter (en eventueel andere meterstanden, zoals van verwarming, gas, water en telefoon) bij aankomst en vertrek. De genoemde prijzen op de Nederlandse markt zijn exclusief de annuleringsverze-kering. Daarom raadt DC u aan een annuleringsverzekering via uw reisbureau in Nederland af te sluiten

1.2 Wijzigingen

Indien de inhoud van de bevestiging afwijkt van de bestelling blijft het aanbod van kracht gedurende 10 dagen. De huurovereenkomst is van kracht indien de huurder niet schriftelijk annuleert, voor deze termijn verlopen is.

1.3 Overdracht van het huurbewijs

Indien niet de huurder maar een derde gebruik maakt van het huurbewijs, is DC respectievelijk de eigenaar van het vakantiehuis of diens vertegenwoordiger gerechtigd - maar niet verplicht - om de huurovereenkomst van kracht te laten worden met bevrijdende werking voor de houder van het huurbewijs. Treedt een derde toe tot de huurovereenkomst dan is deze en de oorspronkelijke huurder hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van een eventuele restant of het volledige huurbedrag en eventuele onkosten, die een gevolg zijn van de overdracht. De onkosten voor wijziging van de overeenkomst bedragen € 65,-.

2. Betaling

2.1. Na reservering dient 25% van de huursom te worden betaald. Dit bedrag dient na ontvangst van het huurcontract en factuur per omgaande te worden overgemaakt. De totale reissom dient uiterlijk 42 dagen voordat de huurperiode ingaat te zijn binnengekomen bij DanCenter. De vervaldatum van de 2e betaling staat op de factuur. Bij het aangaan van huurovereenkomsten tussen 55-21 dagen vóór het betrekken van de vakantiewoning dient de totale huursom onmiddellijk te worden voldaan. Bij het aangaan van de huurovereenkomst binnen 21 dagen vóór het betrekken van de vakantiewoning dient de totale huursom onmiddellijk per spoedbetaling te worden voldaan. Indien de totale huursom niet op tijd betaald is kan de huurder geen eis indienen tegen DC of de huiseigenaar. Bij de huurprijs wordt e 16,- berekend voor administratieve handelingen. Aanvullingen zie Duitse voorwaarden artikel 2.1

2.2. De in de katalogus aangegeven huurprijzen zijn als weekprijs (zaterdag-zaterag)aangegeven. De hoogte van de weekprijs hangt van het van toepassing zijnde seizoen af. Bij een verblijf langer dan één week kunnen daarom verschillende weekprijzen van toepassing zijn. Bij enkele vakantiewoningen is de eindschoonmaak in de huurprijs inbegrepen, waardoor ook verschillende weekprijzen ontstaan, zie ook punt 3.3.

2.3. De huurprijzen in deze katalogus zijn in EURO aangegeven. 

2.4. Houdt u er rekening mee dat Denemarken niet bij de Eurozone hoort (oktober 2013) en het wettelijke betaalmiddel is daardoor nog steeds de Deense Kroon. 

3. Het vakantiehuis

3.1. DC als bemiddelaar. DC is niet de eigenaar van de vakantiehuizen maar treedt uitsluitend op als bemiddelaar bij het verhuren hiervan. DC heeft het recht om te handelen namens de vakantiehuiseigenaren, doch voor rekening van de vakantiehuiseigenaar. DC geeft het gedeelte van de huur, dat aan de vakantiehuiseigenaar toekomt, aan de vakantiehuiseigenaar. DC blijft altijd contractpartner voor de huurder.

3.2. Op het huurcontract staat o.a. de naam van de huiseigenaar en het adres van de vakantiewoning aangegeven. 

3.3. Gebruikmaking van het vakantiehuis. Het vakantiehuis mag maximaal bewoond worden door het aantal personen, dat in de beschrijving in de catalogus aangegeven staat. Bij een groter aantal personen heeft zowel DC als de vakantiehuiseigenaar het recht om het overtallige aantal personen af te wijzen. Het plaatsen van tenten of caravans in de tuin is niet toegestaan. Het intrek nemen kan pas plaatsvinden na 16.00 uur. Op de dag dat u er uittrekt, dient het huis uiterlijk om 10.00 uur verlaten te zijn. Op de huurder rust de plicht om het huis schoon te maken. Bij het verlaten van het vakantiehuis dient zowel het huis als de inboedel schoongemaakt te worden. De eindschoonmaak kan besteld worden tegen betaling aan DC’s plaatselijke kantoren. Bij enkele vakantie woningen is de eindschoonmaak bij de huurprijs inbegrepen, dit wordt dan in de huisbeschrijving aangegeven. Ook staan er dan in de huisbeschrijving verschillende weekprijzen. De hoogste prijs in het van toepassing zijnde seizoen is de prijs voor de eerste week (inclusief eindschoonmaak), de laagste prijs in het van toepassing zijnde seizoen geldt voor de verlengingsweken, omdat de eindschoonmaak aan het eind van het verblijf plaatsvindt en slechts één keer (met de huurprijs van de eerste week) voldaan dient te worden. 

3.4. Elektriciteit, gas, verwarming en water. Elektriciteit, gas, verwarming en water zijn extra onkosten en moeten na beëindiging van het vakantieverblijf afgerekend worden bij het afgeven van de sleutel (verg. 1.1. en 3.5). De kW/u prijs voor stroom bedraagt in Denemarken momenteel ca . DKK 2,50. In vakantiewoningen met gemeenschappelijke facili-teiten (b.v. zwembad, sauna enz.) kan de kW/u prijs iets hoger zijn. Het normale verbruik – zonder verwarming – is in het hoogseizoen ca. 150 kW/u per week.In koudere periodes, alsook bij vakantiewoningen met een zwembad en/of whirlpool en/of sauna (whirlpool en sauna afhankelijk van het gebruik), dient u met hogere verbruikskosten rekening te houden. Bij navraag kan het DC-kantoor ter plaatse u wellicht van een gemiddelde richtlijn per huis voorzien. Bij vakantiewoningen die over een afleesbare watermeter beschikken worden verbruikskosten voor water van DKK 45,00 tot DKK 85,00 per m³ in rekening gebracht. De exacte prijs per m³ hangt af van de kosten die worden berekend door de regionale leverancier. De afrekening van de verbruikskosten is over de gehele huurperiode, ook wanneer u later aankomt of eerder vertrekt. De meterstanden van de eerste dag en de laatste dag van de huurperiode worden aangehouden voor de berekening.

3.5. Waarborgsom als zekerheid voor nakoming door de huurder van zijn verplichtingen ten aanzien van het afgeven van de sleutel, het aflezen van de elektriciteitsmeter, het afrekenen van de extra kosten (water-, gas- en stroomverbruik etc.), schadevergoeding op grond van hetzij beschadiging, hetzij gebrekkige eindschoonmaak, eist de huiseigenaar of de plaatselijke vertegen-woordiger bij het afgeven van de sleutel een waarborgsom van DKK 1000,00. Bij vakantiewoningen in Denemarken met een whirlpool bedraagt de borgsom (mits anders in de katalogus aangegeven) die bij sleuteloverdracht te betalen is DKK 1500,00. Bij vakantiewoningen met een zwembad bedraagt de borgsom DKK 3000,00. Wanneer de objectbeschrijving een andere borgsom aangeeft, dan is dit afwijkende bedrag van toepassing. Wanneer de verblijfsduur langer dan 3 weken is, dan is de huurder verplicht een dubbele borgsom bij sleutel- o verdracht aan DC te voldoen, dit vanwege de stijgende verbruikskosten door de duur van het verblijf. Bij boekingen met aankomst tussen Kerst en Nieuwjaar, bij boekingen waarbij alle reizigers beneden 25 jaar oud zijn en bij boekingen voor groepen is de verhuurder of de gevolmachtigde van de verhuurder gerechtigd een borgsom tot drie keer de hoogte van het normale borgsom bedrag en betaling van de eindschoonmaak (voor zover deze niet verplicht is) te verlangen. Wanneer u bij aankomst in Denemarken nog niet over Deense Kronen beschikt, kunt u ook in EURO betalen. Bij betaling in EURO volgt de retourbetaling in de valuta van het land. Houdt u er rekening mee dat de kosten voor wisselkoersen, koersverschillen en bankkosten dan voor uw rekening zijn. Eventuele kosten voor schade en/of onbrekende of slechte eindschoonmaak worden ook op de borgsom in mindering gebracht. Wanneer de verbruikskosten en/of de kosten voor schade en eindschoonmaak de hoogte van de borgsom overschrijden, dan wordt het verschil aan de huurder in rekening gebracht. Enkele huiseigenaren staan geen verhuur aan groepen toe, dit staat in de objectbeschrijving vermeld. 

3.6. In vakantiewoningen waar een honden-symbool staat aangegeven is het toegestaan maximaal 2 honden mee te nemen, mits dit uitdrukkelijk in de bevestiging van DC vermeld staat. Honden moeten altijd aangelijnd zijn. Voor vechthonden gelden in Denemarken en Duitsland speciale voorwaarden. Zie huisdieren.

4 Het nakomen van de huurovereenkomst

4.1. Beschrijving in de catalogus of op internet (bij internetreserveringen). De omvang van de contractuele tegenprestaties van DC staan uitsluitend aange-geven in de beschrijving van DC’s catalogus of op internet (bij internetreser-veringen), zoals deze weergegeven is in de catalogus, die geldig is op het tijdsstip van de bevestiging. Bovendien zijn eventuele wijzigingen van kracht, welke aangetekend zijn op het huurbewijs of navolgend schriftelijk aan de  huurder meegedeeld zijn. Overeenkomsten, die van het bovengenoemde  afwijken, dienen schriftelijk door DC bevestigd te zijn.

4.2. Beschrijvingen en prijzen. Beschrijvingen en prijzen in de catalogus zijn  bindend voor DC, totdat de volgende catalogus uitkomt. Hierna gelden de nieuwe beschrijvingen en prijzen. 

4.3. Andere inlichtingen. Andere huis-,streek-of veerbotenbrochures zijn niet bindend voor DC.

4.4. Reisbureaus en boekingskantoren zijn niet geautoriseerd om overeenkomsten aan te gaan, welke afwijken van de huurvoorwaarden of catalogus-voorwaarden van DC. 

4.5. Verzekeringsvoorwaarden zie punt § 16.

5. Wijzigingen van de huurovereenkomst en prijsverhoging

5.1. Wijziging van de huurovereenkomst. Wijzigingen of afwijkingen in de huur-overeenkomst, welke noodzakelijk worden na het aangaan hiervan, zijn slechts toegestaan, wanneer zij niet aangebracht zijn door DC tegen beter weten in. DC is verplicht om zonder ongegrond op onthoud de huurder te informeren aangaande wijzigingen of afwijkingen in de overeenkomst. Indien de wijzigingen een wezenlijk nadeel voor de huurder opleveren, biedt DC gratis een verandering van boeking aan of een gratis annulering.

5.2. DC heeft het recht de huurprijs als volgt te wijzigen als gevolg van  gewijzigde kosten van diensten of wijziging van de voor de reis van toepassing zijnde wisselkoersen: 

5.2.1. Worden bij het afsluiten van de huurovereenkomst bestaande kosten voor DC verhoogd, dan kan de huurprijs met dit bedrag verhoogd worden. 

5.2.2. Bij wijziging van de wisselkoers na het afsluiten van de huurovereenkomst kan de huurovereenkomst verhoogd worden, wanneer de kosten voor het verblijf in de vakantiewoning daardoor voor DC verhoogd zijn. 

5.2.3. Een verhoging is alleen dan mogelijk wanneer tussen het afsluiten van de huurovereenkomst en het verblijf in de vakantiewoning meer dan vier maanden tijd is en de tot de verhoging leidende omstandigheden voor het aangaan van de huurovereenkomst niet reeds ingetreden waren of te voorzien waren door DC. 

5.2.4. Indien er sprake is van een navolgende prijsregulering, is DC verplicht de huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Prijsverhogingen binnen 20 dagen voor aanvang van de huurperiode zijn niet mogelijk. Indien de prijs met meer dan 5% verhoogd wordt heeft de huurder het recht om het verblijf af te bestellen, of de deelname aan een gelijkwaardige reis te verlangen, mits DC in staat is een gelijkwaardig vakantieverblijf zonder meerprijs voor de huurder uit haar aanbod aan te bieden. De huurder dient dit onmiddellijk na prijsverhoging van DC aan DC kenbaar te maken. 

6. Het annuleren van de huurovereenkomst door de huurder

De huurder kan voor de inwerkingtreding van de huur ten allen tijde schriftelijk of per fax of e-mail de huurovereenkomst annuleren onder vermelding van de redenen aan DC.Indien de huurder de overeenkomst annuleert of geen aanvang maakt met het verblijf, kan DC onkostenvergoeding verlangen voor de door DC getroffen maat-regelen ten opzichte van derden alsmede voor de door DC gemaakte kosten. De volgende onkostenvergoedingen zullen opgeëist worden en normaliter de door DC gemaakte kosten en schadevergoe dingseisen dekken:

6.1. tot 60 dagen voor de aanvang van de huur 25% van de totale huursom met een minimum van € 65,-

6.2. van 59-35 dagen voor de aanvang van de huur 50% van de totale huursom met een minimum van € 65,-

6.3. van 34-1 dag voor de aanvang van de huur 80% van de totale huursom.

6.4. op de dag van aankomst of bij niet verschijnen 100% van de totale huursom. 

7. Wijziging van de huurovereenkomst

Tot 60 dagen vóór het begin van het verblijf komt DC voorzover mogelijk tegemoet aan de wens van de huurder om de huurovereenkomst te wijzigen. Hiervoor eist DC een onkostenvergoeding ten bedrage van EUR 65,-. Latere wijzigingen kunnen slechts gemaakt worden in de vorm van annulering van de huurovereenkomst krachtens bovengenoemde voorwaarden punt 6 en  tegelijkertijd een nieuwe bestelling.

8. Geen gebruikmaking van de overeengekomen  tegenprestaties

Indien de huurder om redenen welke niet ter zake doende zijn voor DC, nalaat om de in de huurovereenkomst overeengekomen tegenprestaties op te eisen, heeft de huurder geen recht op een gedeeltelijke terugbetaling.

9. Annulering van de overeenkomst door DC.

DC kan in de volgende gevallen de overeenkomst opheffen 

9.1. Zonder inachtneming van termijnIndien de huurder of een van zijn reisgenoten de vakantiewoning verwaarlozen en/of hun verplichtingen op grove wijze verzuimen, zelfs na vermaning van de eigenaar of DC, kan DC de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang opheffen. DC heeft in dergelijke gevallen recht op extra vergoedingen afgezien van de huur en de borgsom, totdat de totale onkosten berekend en betaald zijn. Eventuele extra kosten in verband met de reis terug naar huis komen voor rekening van de huurder. 

9.2. Tot 4 weken voor aanvang van de huurperiodeWanneer het verblijf in de vakantiewoning na uitputting van alle moge lijkheden door DC niet mogelijk is, omdat de eigenaar van de vakantiewoning door onvoorziene omstandigheden niet aan de met DC afgesloten overeenkomst kan voldoen. DC kan zich alleen dan terugtrekken, wanneer DC niet verantwoordelijk is voor de daartoe leidende omstandigheden, wanneer DC de tot terugtrekking leidende omstandigheden bewijst en wanneer DC de huurder een verge-lijkbaar object als vervanging aangeboden heeft. Accepteert de huurder het vergelijkbare vervangingsobject niet, dan is DC gerechtigd de overeenkomst te  annuleren. De huurder ontvangt dan de reeds voldane betaling terug. 

9.3. Indien de huurder de in punt 2 genoemde betalingsvoorwaarden niet naleeft, zendt DC de huurder een schriftelijke aanmaning met vermelding van de uiterlijke betalingstermijn. Na het verstrijken van deze betalingstermijn heeft DC het recht de huurovereenkomst te annuleren. In dit geval gelden de regels voor annulering in punt 6 en vervalt de betalingsplicht van de huurder niet.  

10. Annulering van de huuroverenkomst op grond van buitengewone omstandigheden.

Indien het verblijf op grond van omstandigheden welke niet te voorzien waren bij het aangaan van de huurovereenkomst, aanzienlijk bemoeilijkt, bedreigd of belemmerd wordt als gevolg van overmacht (b.v. bij oorlog, staking, lock-out, olie en benzinerantsoenering, het sluiten van de grenzen, epidemieën, natuur en verontreinigingscatastrofen enz.) kunnen zowel DC als de huurder de huur-overeenkomst annuleren. Indien de overeenkomst geannuleerd wordt, kan DC een proportionele schadevergoeding verlangen voor de reeds gemaakte onkosten of voor de onkosten, welke verbonden zijn aan de beëindiging van het verblijf.

11. Aansprakelijkheid van DC.

DC is verplicht om haar bedrijf uit te oefenen overeenkomstig goed koop-manschap. DC of haar vertegenwoordiger kiest de vakantiewoningen en vakantiewoningeigenaren zorgvuldig uit en draagt zorg voor toezicht. DC zorgt voor juistheid van de beschrijvingen van alle vakantiewoningen. DC is echter niet aansprakelijk voor inlichtingen welke zijn aangegeven in andere huis- streek- of veerbotenbrochures of websites, aangezien DC geen invloed heeft op de samenstelling of de inhoud hiervan niet kan controleren. DC garandeert, met vermelde voorbehoud en genoemde beperkingen, de nakoming van de over-eenkomst. DC is niet aansprakelijk voor schades, welke de huurder en de hem begeleidende personen of bezittingen lijden. De huurder dient zich hier tegen te verzekeren. Aanvullingen zie Duitse voorwaarden artikel 11.1 t/m 11.3.5.

Reclamatie

Als de huurder wenst te protesteren tegen een gebrek aan de vakantiewoning, dan dient de huurder dit schriftelijk aan DC of haar vertegenwoordiger mee te delen binnen een redelijke termijn en ten hoogste binnen 48 uur, nadat de  huurder de vakantiewoning betrokken heeft. In het tegenovergestelde geval verliest de huurder het recht om tegen het gebrek te protesteren. Eventuele vorderingen als gevolg van een gebrek dienen schriftelijk en uiterlijk 1 maand na beëindiging van de huurperiode tot DC gericht te worden teneinde rechtskracht te hebben.

Verhelpen van gebreken

Indien het vakantiehuis een gebrek vertoont, kan de huurder eisen, dat DC of haar vertegenwoordiger het gebrek verhelpen, tenzij dit voor DC onevenredig grote onkosten of aanzienlijk nadeel met zich mee zou brengen. Indien DC of haar vertegenwoordiger aanbieden om een gebrek te verhelpen, kan de huurder zich niet beroepen op bevoegdheden op grond van het gebrek, indien het verhelpen plaatsvindt binnen redelijke tijd en zonder onkosten of wezenlijk nadeel voor de huurder. 

12. Ziekte

12.1. Kosten die door ziekte tijdens het verblijf in de vakantie ontstaan, komen voor rekening van de klant. Kosten die misschien ontstaan omdat men naar huis vervoerd moet worden met speciaal vervoer zijn voor reke ning van de klant. Indien de gezondheidstoestand voor het reserveren niet optimaal is, raadt DC dringend aan om een arts te raadplegen. 

12.2. DC raadt aan om een annuleringsverzekering en/of reisverzekering af te sluiten. De voorwaarden van de verzekering van DC staan op p. 902. Bij annulering via een verzekering van DC moet u zelf voor een doktersverklaring zorgen en kan er geen verzekeringsarts worden ingeschakeld. 

13. Paspoort, visum, deviezen en gezondheidsvoorschriften.  

Zie Duitse voorwaarden onder punt 13.

14. Adressen en verplichtingen/verjaringen.

Zie Duitse voorwaarden 14.1 t/m 14.7. 

15. Minderjarigen.  

Zie Duitse voorwaarden 15.

16. Verzekeringen

DC beveelt aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. DC heeft een Sicherungsschein (wordt niet verstrekt aan Nederlandse huurders) waarbij de klant beschermd is bij een eventueel faillissement van DC. 

17. Inactiviteit van bepaalde bepalingen.

Zie Duitse voorwaarden 17.

18. Compensatie.

Zie Duitse voorwaarden 18.

19. Overdracht verbod.

Zie Duitse voorwaarden 19.

20. Vakantiehuis ABC- Praktische informatie

Lees deze informatie goed door

 

Schrijffouten en wijzigingen voorbehouden.

 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND MIETBEDINGUNGEN


Die unten aufgeführten Geschäfts- und Mietbedingungen finden ihre Anwendung zwischen dem Mieter und dem Vermittlungsbüro (im Folgenden VB).  Dies gilt insoweit, als dass zwischen Mieter und VB nichts anderes ausdrücklich und schriftlich vereinbart wird. 

§ 1. ANGEBOT UND VERTRAG

1.1 Der Mietvertrag stellt einen Vertrag zwischen dem Mieter und dem Vermieter mit VB als Vermittler dar.

1.2 Ein geschlossener Mietvertrag ist verbindlich und umfasst das Mietobjekt mit dem gesamten Inventar, Zubehör sowie Grundstück wie in der Hausbeschreibung angegeben.

1.3 VB vermietet die beschriebenen Mietobjekte, deren Beschreibung nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt ist.

1.4 Das gemietete Mietobjekt darf nicht ohne vorhergehende Vereinbarung von mehr Personen bewohnt werden, als in der Beschreibung erlaubt. Das Aufstellen von Wohnwagen, Zelten o.Ä. ist nicht gestattet.

1.5 Sofern Haustiere mitgebracht werden, darf deren Anzahl ebenfalls die in der Beschreibung aufgeführte Höchstanzahl nicht überschreiten. Haustiere dürfen nicht im Haus allein gelassen werden. Für Haustiere kann evtl. eine Gebühr berechnet werden. 

§ 2. PREIS

2.1 Die angegebenen Preise im Katalog und im Internet sind grundsätzlich zuzüglich diverser Verbrauchskosten. Diese können von Haus zu Haus oder von Gegend zu Gegend unterschiedlich sein.

2.2 Die Preise wurden vom VB unter Vorbehalt von Abgabenänderungen sowie wesentlichen Preissteigerungen bei Öl und Strom festgesetzt.

2.3 Die Preise sind immer einschließlich MwSt. 

§ 3. BEZAHLUNG, STORNIERUNG UND ÄNDERUNG

3.1 Der Eingang einer Buchung wird vom VB durch die Zusendung eines Mietvertrages an den Mieter bestätigt.

3.2 Die 1. Rate in Höhe von 25% des Mietpreises sowie eine evtl. Reiserücktrittsversicherung und Bearbeitungsgebühr sind 10 Tage nach Vertragsabschluss zahlungsfällig. Der Restbetrag, die 2. Rate, ist 42 Tage vor Beginn des Mietzeitraums fällig.

3.3 Bei Buchung später als 42 Tage vor Beginn des Mietzeitraums ist der Gesamtpreis spätestens 10 Tage nach Vertragsabschluss zu zahlen, jedoch nicht später als am Tag der Schlüsselübergabe.

3.4 Mit der Zahlung der 1. Rate erkennt der Mieter Mietbedingungen, Preise und Mietzeitraum an und erklärt sein Einverständnis.

3.5 Werden die 1. und die 2. Rate nicht rechtzeitig bezahlt, kann das VB den Mietvertrag annullieren.

3.6 Der Mieter kann vor Beginn des Mietzeitraums den Mietvertrag per Einschreiben schriftlich kündigen. Die Kündigung gilt erst ab dem Tag, an dem sie dem VB physisch vorliegt.

3.7 Das VB ist in diesem Fall berechtigt, eine angemessene Vergütung zu verlangen, wobei folgende Forderungen ohne weitere Nachweise gestellt werden können: Bis zu 42 Tage vor Reiseantritt 20% des Gesamtmietpreises. Von 1 bis 41 Tagen vor Reiseantritt 80% des Gesamtmietpreises. Doch immer mindestens 500,- DKK/ 70,- EURO. Bei Kündigung des Vertrages werden die Buchungsgebühr und eine evtl. Versicherungsprämie nicht zurück erstattet.

3.8 Eine Änderung des Mietzeitraums kann bis zu 42 Tagen vor Reiseantritt vorgenommen werden. Ist der Mietvertrag akzeptiert worden (1. Rate ist eingezahlt), kann eine Gebühr erhoben werden, ansonsten wird der Vertrag kostenlos geändert. Eine Änderung des Vertrags 1 bis 41 Tage vor Mietanfang ist nicht möglich und wird wie eine Stornierung behandelt. 

§ 4. KAUTION

4.1 Das VB kann jederzeit eine Kaution verlangen. Diese wird mit der 2. Rate fällig oder spätestens bei der Schlüsselübergabe und dient als Sicherheit dafür, dass das gemietete Mietobjekt in einem schadenfreien und sauberen Zustand wieder abgegeben wird.

4.2 Die Kaution wird spätestens 2 Wochen nach der Abreise, wenn eine Kontrolle des Hauses gemacht worden und zufriedenstellend ausgefallen ist, zurück überwiesen. Die Verbrauchskosten für Strom, Heizung (hierunter auch Brennholz), Telefon und Sonderausstattung können nicht mit der Kaution verrechnet werden und sind bei der Abreise im Büro abzurechnen. 

§ 5. REISERÜCKTRITTSVERSICHERUNG

5.1 Wir empfehlen den Abschluss einer Vollschutz- oder einer Reiserücktrittsversicherung über VB. Der Preis hierfür wird je nach Mietpreis sowie Versicherungstyp festgesetzt. Aktuelle Preise und die Versicherungsbedingungen gehen aus Katalog und Internetseite des VB hervor und werden Ihnen aufAnfrage gerne zugeschickt.

5.2 Die Versicherung wird abgeschlossen bei:Europæiske Rejseforsikring A/S, Frederiksberg Alle 3, DK-1790 København V

§ 6. PFLICHTEN DES MIETERS

6.1 Der Mieter ist verpflichtet, das Mietobjekt mit allem, was dazu gehört, mit der gebotenen Sorgfalt zu behandeln. Der Mieter haftet für sämtliche Schäden, die er oder Mitreisende während des Aufenthaltes verursachen.

6.2 Der Mieter trägt die Verantwortung für das Mietobjekt sowie das Inventar und ist verpflichtet, alle Schäden, die während des Aufenthalts passiert sind, vor seiner Abreise beim VB zu melden. Alle Schäden sind vor der Abreise vom Mieter zu begleichen oder es wird eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Werden nach der Abreise des Mieters nicht gemeldete Schäden oder Mängel vom VB festgestellt, werden diese dem Mieter in Rechnung gestellt.

6.3 Sofern keine andere Vereinbarung vorliegt, ist der Mieter verpflichtet, das Mietobjekt in einem sauberen und aufgeräumten Zustand zu verlassen. Hat der Mieter eine Endreinigung bestellt, muss er dennoch selbst aufräumen, Geschirr spülen, Kühlschrank und Gefrierschrank sowie die Mülleimer leeren. Die Endreinigung muss rechtzeitig bestellt werden.

6.4 Der Mieter ist auch verpflichtet dafür zu sorgen, dass weder er noch seine Mitreisenden die Nachbarn oder die Umgebung stören. Falls sich der Mieter oder begleitende Personen grob, unachtsam oder mutwillig verhalten, behalten sich das VB und der Vermieter das Recht vor, den Mietvertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen. In solchen Fällen ist das VB nicht verpflichtet, einen Teil oder den gesamten Mietpreis zu erstatten.

§ 7. PFLICHTEN DES VERMIETERS

7.1 Das VB fungiert als Vermittler und ist daher verantwortlich für die Vermittlung des Mietvertrages zwischen Vermieter und Mieter.

7.2 Die Informationen des VB über die Mietobjekte basieren auf Besichtigungen und auf Angaben des Vermieters. Das VB ist bestrebt stets korrekte und objektive Informationen weiterzugeben. Da aber vor Beginn des Mietzeitraums Änderungen vorkommen können, über welche das VB nicht informiert wurde, kann das VB dafür nicht zur Verantwortung gezogen werden.

7.3 Das VB behält sich das Recht vor, bei Vertragsbruch durch den Vermieter, Bearbeitungsfehlern, Fehlinformationen oder dergleichen entweder die eingezahlte Miete zurück zu überweisen oder das Mietobjekt durch ein gleichwertiges Mietobjekt zu ersetzen. Sollte das Ersatzobjekt preisgünstiger sein als das ursprünglich gemietete Mietobjekt, erhält der Mieter die Differenz erstattet.

7.4 Das VB übernimmt keine Verantwortung für Verhältnisse, die nicht unmittelbar zum Mietobjekt gehören (z.B. Bademöglichkeiten, Angelmöglichkeiten, Straßensperrungen, Geschäftsschließungen, Straßenbauarbeiten, Umweltschäden usw.). Das VB übernimmt auch keine Verantwortung für eineWertminderung eines Ferienaufenthalts durch z.B. Klimaverhältnisse, örtliche Bestimmungen und Verordnungen (Badeverbote, Wassermangel usw.).

7.5 Das VB übernimmt keine Verantwortung für Ausfälle oder Schäden an sanitären Installationen, für verstopfte Abflüsse und Kanalisation sowie für das Auftreten von Insekten und Schädlingen.

7.6 In Verbindung mit diesem Vertrag schließt das VB keine Versicherung für Personen- oder Sachschäden ab, die dem Mieter oder dessen Mitreisenden während des Aufenthaltes evtl. entstehen.

7.7 Dieser Vertrag gilt vorbehaltlich eventueller Druckfehler in den Katalogen oder Eingabefehler auf der Homepage. Bei Abweichungen zwischen Katalog- und Internetangaben gelten stets die Informationen im Internet. 

§ 8. REKLAMATIONEN

8.1 Eventuelle Fehler oder Mängel am Mietobjekt müssen dem VB spätestens 48 Stunden nach Einzug gemeldet werden. Andernfalls kann der Mieter dafür gemäß §6.2 haftbar gemacht werden. Reklamationen aufgrund mangelhafter Endreinigung sind dem VB sofort nach der Ankunft zu melden.

8.2 Der Mieter ist verpflichtet, dem VB eine angemessene Zeit einzuräumen, um die Fehler oder Mängel auszubessern. Gleichzeitig muss der Mieter dazu beitragen, eine Verschlimmerung der Schäden zu vermeiden und damit evtl. Kosten für das VB zu verringern.

8.3 Erfolgen die Ausbesserungen nicht zufriedenstellend, ist dies dem VB umgehend zu melden.

§ 9. HÖHERE GEWALT

9.1 Der Mietvertrag kann aufgrund von höherer Gewalt (Krieg, Streik, Epidemien, Natur und Umweltkatastrophen oder ähnlichem) oder aufgrund anderer Umstände, auf welche das VB keinen Einfluss hat, ohne vorherige Ankündigung vom VB gekündigt werden. 

§ 10. ETHISCHE REGELN

10.1 VB ist Mitglied des Verbandes Dänischer Ferienhausvermittler und folgt den ethischen Regeln, die vom Verband festgelegt wurden.

10.2 Sollten in Verbindung mit einem Mietverhältnis Probleme auftreten, die nicht zur Zufriedenheit des Mieters gelöst werden und sollte es nicht möglich sein, mit den anderen Parteien zu einer Übereinkunft zu kommen (z.B. durch eine Kompensation oder ähnliches), hat der Mieter die Möglichkeit, sich in der Angelegenheit an den Beschwerdeausschuss des Verbandes Dänischer Ferienhausvermittler zu wenden. Weitere Informationen über den Beschwerdeausschuss finden Sie unter www.fbnet.dk. 

§ 11. STREITFÄLLE

11.1 Jede Auslegung des vorliegenden Mietvertrags erfolgt nach dänischem Recht. Gerichtsstand ist das für den Ort, an dem sich das Mietobjekt befindet, zuständige dänische Gericht.

11.2. Die Gewährleistung von DC

11.2.1. Abhilfe:  Wird der Ferienhausaufenthalt nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Kunde Abhilfe verlangen. DC kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnis­mäßigen Aufwand erfordert. DC kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, indem DC eine gleichwertige Ersatz­leistung erbringt. DC kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnis­mäßigen Aufwand erfordert.

11.2.2. Minderung: Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung des Ferienhausaufenthaltes kann der Kunde eine entsprechende Herabsetzung des Ferienhausmietpreises ver­langen (Minderung). Der Ferienhausmietpreis ist in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Verkaufs der Wert des Ferienhausaufenthaltes in mangel­freiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minderung tritt nicht ein, soweit es der Kunde schuldhaft unterlässt, den Mangel anzuzeigen.

11.2.3. Kündigung: Wird der Ferienhausaufenthalt infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet DC innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Ferienhausmietvertrag – in seinem eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgründen zweckmäßig durch schrift­liche Erklärung – kündigen. Dasselbe gilt, wenn dem Kunden der Ferienhausaufent­halt infolge eines Mangels aus wichtigem, erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder von DC verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung durch ein besonderes Interesse des Kunden gerechtfertigt wird. Der Kunde schuldet DC den auf die in Anspruch genommenen Leistungen ent­fallenen Teil des Ferienhausmietpreises, sofern diese Leistungen für ihn von Inte­resse waren.

11.2.4. Schadensersatz: Der Kunde kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel des Ferienhausaufent­haltes beruht auf einem Umstand, den DC nicht zu vertreten hat.

11.3. Beschränkung der Haftung

11.3.1. Die vertragliche Haftung von DC für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Ferienhausmietpreis beschränkt, soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeige­führt wird odersoweit DC für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines Ver­schuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.

11.3.2. Für alle gegen DC gerichteten Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet DC bei Sachschäden bis EUR 4.100,00; übersteigt der dreifache Ferienhausmietpreis diese Summe, ist die Haftung für Sachschäden auf die Höhe des dreifachen Ferienhaus­mietpreises beschränkt. Diese Haftungshöchstsummen gelten jeweils je Reisenden und Reise.

11.3.3. Eine Haftung von DC für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leis­tungen, die der Kunde ohne Vermittlung von DC direkt gebucht und in Anspruch genommen hat (zum Beispiel Sportveranstaltungen, Ausflüge, Besuche usw.), kommt nicht in Betracht.

11.3.4. Ein Schadensersatzanspruch gegen DC ist insoweit beschränkt oder ausgeschlossen, als aufgrund internationaler Übereinkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger (zum Beispiel Ferienhauseigentümer) zu erbringenden Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadensersatz gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist.

11.3.5. Die Beteiligung an Sport­ und andere Ferienaktivitäten muss der Kunde selbst verantworten. Sportanlagen, Geräte und Fahrzeuge sollte der Kunde vor Inanspruch­nahme überprüfen. Für Unfälle, die bei Sportveranstaltungen und anderen Ferien­aktivitäten auftreten, haftet DC nur, wenn DC ein Verschulden trifft. 

§ 12. KRANKHEITSFALL

12.1. Kosten, die durch Krankheit während des Ferienhausaufenthaltes entstehen, hat der Kunde selbst zu tragen. Ausgaben für einen möglicherweise erforderlichen besonderen Heimtransport des Kunden hat dieser selbst zu tragen. Wenn der Gesundheitszustand des Kunden zu Bedenken Anlass gibt, empfiehlt DC dringend, vor Buchung des Aufenthaltes einen Arzt aufzusuchen.

12.2. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen bei Buchung den Abschluss einer Reise­Rücktrittskosten­Versicherung. Bei Buchungen von Ferienwohnungen in den Danland­Ferienparks ist eine Reise­Rücktrittskosten­Versicherung (RVV Plus) bereits im Ferienhausmietpreis enthalten.

§ 13. PASS- , VISA-, DEVISEN- UND GESUNDHEITSVORSCHRIFTEN

13.1. DC steht dafür ein, Staatsangehörige des Staates, in dem der Ferienhaus­aufenthalt angeboten wird, über Bestimmungen von Pass­, Visa­ und Gesund­heitsvorschriften sowie deren eventuelle Änderungen vor Antritt des Ferienhaus­aufenthaltes zu unterrichten. Auch wenn Dänemark inzwischen dem Schengener Abkommen beigetreten ist und die bisherigen Grenzkontrollen abgeschafft wurden, so benötigen Kunden mit deutscher Staatsangehörigkeit als Angehörige eines Mit­gliedstaates der Europäischen Union für die Einreise in Dänemark weiterhin einengültigen Personalausweis oder einen gültigen Reisepass. Auch Kinder benötigen gültige Reisedokumente. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. DC haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde DC mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass DC die Verzögerung zu vertreten hat. Der Kunde ist für die Einhaltung aller für die Durchführung des Ferienhausauf­enthaltes wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriftenerwachsen, gehen zu seinen Lasten, ausgenommen, wenn sie durch eine schuld­hafte Falsch­ oder Nichtinformation von DC bedingt sind.

13.2. Der Reisende sollte sich über Infektions­ und Impfschutz­ sowie andere Prophylaxemaßnahmen rechtzeitig informieren; ggf. sollte ärztlicher Rat eingeholt werden. Auf allgemeine Informationen, insbesondere bei den Gesundheitsämtern, reisemedizinisch erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern, reisemedizinischen Infor­mationsdiensten oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wird verwiesen.

§ 14. ANSCHRIFTEN UND OBLIEGENHEITEN/VERJAHRUNG 

14.1.1. Die Anschrift der DanCenter A/S lautet wie folgt:DanCenter A/S, Lyngbyvej 20, DK­2100 København Ø, Tel: 0045 70130000, Fax: 0045 70137070, E­Mail: booking@dancenter.com

14.1.2. Die Anschrift der Zweigniederlassung der DanCenter A/S in Deutschland, die u.a. die in Deutschland getätigten Buchungen bearbeitet und an die Hauptnieder­lassung der DanCenter A/S nach Dänemark weiterleitet, lautet wie folgt:DanCenter A/S, Spitalerstraße 16, 20095 Hamburg,Tel: 040 309703­0, Fax: 040 32759, E­Mail: reservierung@dancenter.com

14.2. Name und Anschrift des Insolvenzversicherers (vgl. Sicherungsschein) lauten wie folgt:HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried­Wedells­Platz 1, 20354 Hamburg. 

14.3. Sie können über DC eine Reise­Rücktrittskosten­Versicherung (RRV Plus) abschließen, vgl. nachstehende Ziffer 16 

14.4. DC wünscht allen Kunden einen angenehmen Ferienhausaufenthalt. Sollte es doch zu Schwierigkeiten kommen, sollte sich der Kunde an den Ferienhauseigentü­mer, den örtlichen Vertreter oder das örtliche DC­Büro wenden. 

14.5. Der Kunde ist verpflichtet, bei auftretenden Leistungsstörungen im Rahmender gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstan­dungen unverzüglich DC zur Kenntnis zu geben. Des Weiteren obliegt es dem Kunden, vor der Kündigung des Vertrages DC eine angemessene Frist zur Abhilfe­leistung zu setzen, wenn nicht die Abhilfe unmöglich ist oder von DC verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Kunden gerechtfertigt wird. Unterlässt es der Kunde schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein. 

14.6. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung des Ferienhausaufent­haltes (reisevertragliche Ansprüche) hat der Kunde innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung des Ferienhausaufenthaltes gegenüber DC unter folgenden Adressen geltend zu machen: 

14.6.1. Hauptniederlassung: DanCenter A/S, Lyngbyvej 20, DK­2100 København Ø, Tel: 0045 70130000, Fax: 0045 70137070, E­Mail: booking@dancenter.comoder

14.6.2 Zweigniederlassung:DanCenter A/S, Spitalerstraße 16, 20095 Hamburg, Tel: 040 309703­0, Fax: 040 327591, E­Mail: reservierung@dancenter.com

14.6.3. Nach Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. 

14.7. Ansprüche des Kunden nach den §§ 651 c – f BGB aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflicht­verletzung von DC oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von DC beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung von DC oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von DC beruhen. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651 c – f BGB verjähren in einem Jahr. Die Verjährung der vorgenannten Ansprüche beginnt mit dem Tag, an dem der Feri­enhausaufenthalt nach den vertraglichen Vereinbarungen enden sollte. Schweben zwischen dem Kunden und DC Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde oder DC die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein. 

§ 15. REIZEN MINDERJAHRIGER.

Bei Reisen Minderjähriger können die in der Buchung angegebenen aber nicht mitgereisten Personen (z.B. Eltern) eine unmittelbare Verbindung zu dem Kind und dessen Ferienhaus durch einen Anruf in der unter Ziffer 14. angegebenen Zentrale herstellen. Dort wird deutsch gesprochen und der anrufenden Person wird geholfen, gegebenenfalls unter Einschaltung des örtlichen DC­Büros, mit dem Kind Kontakt aufzunehmen. 

§ 16. VERSICHERUNGEN.

Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften übersendet DC zusammen mit der Bestätigung und dem „Haus­Voucher“ an den Kunden einen Sicherungsschein mit den Bedingungen für die Reise­Ausfall­Teilversicherung (BRTV). Hierdurch wird der Kunde gegen die Insolvenz von DC geschützt.Bitte beachten Sie, dass der Ferienhausmietpreis keine Reise­Rücktrittskosten­Versicherung enthält mit Ausnahme der Buchung von Ferienwohnungen in den Danland­Ferienparks, vergleiche Ziffer 12.2. DC empfiehlt zu Ihrer eigenen Sicherheit den Abschluss einer Reise­Rücktrittsko­sten­Versicherung. Sie können eine derartige Versicherung (RRV Plus) auch über DC bei der Gouda Rejseforsikring, einer Zweigniederlassung der Gouda Travel Insurance (Niederlande) abschließen. 

§ 17. UNWIRKSAMKEIT EINZELNER BESTIMMUNGEN. 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit der gesamten Geschäftsbedingungen bzw. des gesamten Vertrages zur Folge.

§ 18.  AUFRECHNUNGSVERBOT.

Der Kunde ist nicht berechtigt, gegen Ansprüche auf Zahlung des vereinbarten Preises die Aufrechnung zu erklären. Dieses gilt jedoch nicht für unbestrittene beziehungs weise rechtskräftig festgestellte Forderungen.

§ 19.  ABTRETUNGSVERBOT.

§ 20. Ferienhaus ABC - Praktische Information

Eine Abtretung von Ansprüchen eines Reiseteilnehmers gegen DC an andere Reise­teilnehmer, Dritte, auch Ehegatte und Verwandte, ist ausgeschlossen.

  Copyright 2018 DFB | Dansk.nl | Sitemap | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Inschrijfnr. K.v.K.: 53121007 SGR=Garantie
Dansk Feriehus Bookingburo, DFB.nl e.a. zijn onderdeel van DFB Reizen BV.